Invitació Construint els reptes de les Pimes de Girona

INSCRIPCIÓ

 Programa

17: 00h. PRESENTACIÓ DE L’ACTE

Jordi Esparraguera, Director de l’Associació de Tranports de Girona ASETRANS

Núria Carreras i Bertinetti, presidenta de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona AEEG

17: 05h. AVANÇ DE RESULTATS TACTIÓMETRO2021-CATALUNYA

Joaquín Bertrán, Soci-director de TACTIO

17: 10h. CONSTRUINT ELS REPTES DE LA PIME A GIRONA

Entre les empreses assistents es construiran els reptes de la pime a GIRONA, utilitzant la metodologia LEGO SERIOUS PLAY.

18:10. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS

S’exposaran públicament els resultats de l’informe TACTIÓMETRO2021-CATALUNYA i de la dinàmica.

18: 30h. CLOENDA I REFRIGERI